Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς :
 • κ. Δήμαρχο
 • κ.Δημοτικούς Συμβούλους

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 , ημέρα Κυριάκη και ώρα 10:00 π.μ , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Σύσταση συμβουλίου ένταξης μεταναστών στους Καλλικράτιους Δήμους . Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Λειτουργικές δαπάνες σχολείων . Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Αναμόρφωση προΰπολογισμού εσόδων - εξόδων .  Εισηγητής : Δήμαρχος
  4. Έγκριση απολογιστικών πινάκων έτους 2010 . Εισηγητής : Δήμαρχος
  5. Αιτήσεις . Εισηγητής :  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 


                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                 ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ