Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. Πρωτ. :  328

Αποδέκτες                                    
Συμβουλίου                                                                                      
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Πρακτικογράφο Δημοτικού
(Όπως ο πίνακας αποδεκτών)


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 02η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


                                                                                                Ο Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου

Αμύγδαλος Μιχαήλ

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ 01/10/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.328/27-09-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση Δημοτικού χώρου με μίσθωμα για την στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Μεγίστης
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όλων των μισθωμάτων Δημοτικών ακινήτων
Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για δημοπράτηση ακινήτων του Δήμου (Καζάρμα, χώρος αναψυκτηρίου Αγίου Γεωργίου του Νησιού, κτήριο Παγοποιείου) 
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 4ο :  Αίτηση
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου


Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:
  1. Πανηγύρης Παύλος                                                                 8. Χονδρός Βασίλειος
  2. Ασβέστης Νικόλαος                                                                 9. Κοντού Νίτσα
  3. Αχλαδιώτης Γεώργιος                                                           10. Καρδαράς Μιχαήλ
  4. Σαμψάκος Γεώργιος                                                              11. Παπουτσής Μιχαήλ
  5. Λελέκη Ειρήνη                                                                       12. Μαύρος Ευάγγελος
  6. Ραφτής Ελευθέριος                                                                13. Παπουτσής Γεώργιος
  7. Σαμψάκος Ιωάννης